:

Поздравление народу Латвии от имени белорусского народа и Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко

18.11.2023 г.

Уважаемые жители Латвии,

От имени белорусского народа и от себя лично поздравляю вас со 105-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики.

Наших предков испокон веков объединяли уважительные, доброжелательные отношения. Белорусы всегда искренне радовались успехам своих латвийских друзей, имели кумиров среди артистов латвийского кино и эстрады. И никогда не диктовали вам, кого выбирать главой своей страны и по какому пути она будет развиваться.

Мы без колебаний открыли для вас возможность безвизового въезда в нашу страну, которым воспользовались десятки тысяч жителей Латвии.

Таким образом Минск поддержал гуманитарные и деловые контакты, придал дополнительную ценность соседству, которое нельзя разрушить.

Надеемся на ваше доброжелательное отношение к белорусам, политическую зрелость, гражданскую позицию и выбор в пользу скорого преодоления всех существующих противоречий.

Искренне желаю латвийскому народу мира, перспектив и возможностей для укрепления государственности не ценой отношений со своими соседями.

Сердечно приглашаем вас в Беларусь!

-----------------------------------------------------

Cienījamie Latvijas iedzīvotāji,

Baltkrievijas tautas vārdā un no manis personīgi sirsnīgi sveicu jūs Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienā.

No mūžseniem laikiem mūsu senčus vienoja cieņpilnas, labvēlīgas attiecības. Baltkrievi vienmēr patiesi priecājās par mūsu Latvijas draugu panākumiem, viņiem bija elki Latvijas kino un estrādes mākslinieku vidū. Un nekad jums nav diktējuši, ko ievēlēt par savas valsts galvu un pa kādu ceļu tā attīstīsies.

Mēs nesvārstoties jums pavērām iespēju ieceļot mūsu valstī bez vīzām, kuru izmantoja desmitiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju.

Tādējādi Minska atbalstīja humanitāros un lietišķos kontaktus, deva papildu vērtību kaimiņattiecībām, ko nedrīkst izpostīt.

Ceram uz jūsu labvēlīgu izturēšanos pret baltkrieviem, politisko briedumu, pilsonisko pozīciju un izvēli visu esošu pretrunu ātras pārvarēšanas labā.

Patiesi novēlu Latvijas tautai mieru, perspektīvas un iespējas valstiskuma nostiprināšanai ne ar attiecibu ar saviem kaimiņiem cenu.

Sirsnīgi aicinām jūs uz Baltkrieviju!

Версия для печати

Дипмиссии Беларуси за рубежом

Все дипмисии Сайт МИД
Перейти